hero-image

מלונות ליאונרדו בנלוקס - החוקים והתקנות שלנו

הזינו יעד כדי להתחיל בחיפוש
20 יול'-21 יול'
1 חדר, 2 אורחים
קוד הטבה
קוד הטבה תקף
הבטחה להשוואת מחיר

שורה של כללים ותקנות נקבעו על מנת להבטיח את בטיחותם ונוחיותם של האורחים והעובדים שלנו. בביקור בכל מסעדה של רשת אפולו, ליאונרדו או כל מסעדה שותפה בהולנד או בבלגיה, הנכם מסכימים לפעול התאם לכללים אלו.

אנו מודים לכם מקרב לב על שיתוף הפעולה שלכם ועל עמידתכם בכללים ובתקנות הבאים:

 

תקנות

מלבד הכללים שלנו, נדרשת עמידה בהוראות "התנאים האחידים לענף המלונאות וההסעדה" [Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (UVH)]. באפשרותכם לעיין בתקנות אלו תוך הורדתן באתר האינטרנט הזמין דרך קישור זה.

 

הכללים שלנו

הנחיות מעובדי המלון

מן האורחים מצופה לפעול בהתאם להנחיות העובדים במלון, ככל שהם נוגעים לכללים אלו ובכל עת.

 

ביצוע צ'ק-אין

כל אורח השוהה באחד מחדרי המלון שלנו נדרש להציג תעודת זהות בתוקף במסגרת תהליך הצ'ק-אין.

האורחים נדרשים להיות בני 18 ומעלה או להיות מלווים בהורה או באפוטרופוס החוקי שלהם על מנת לבצע את תהליך הצ'ק-אין.

 

תשלום

במקרים מסוימים, ניתן לבצע תשלום בגין ההזמנה שלכם לאחר ההגעה לבית המלון ובמסגרת תהליך הצ'ק-אין. ניתן להשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב. אנו איננו מקבלים מזומן.

 

איתור חפצים שאבדו

פריטים שאבדו ונמצאו יש להעביר לידי הדלפק הראשי.

בכל מקרה של פריט שאבד, ניזוק או נגנב, אנו ממליצים לכם לדווח על התקרית לתחנת המשטרה המקומית ולסוכנות הביטוח שלכם (שסיפקה לכם ביטוח נסיעות). אנו נספק לכם סיוע בנושא ככל שיידרש.

בית המלון, ההנהלה ו/או עובדי המלון אינם יכולים לשאת באחריות לכל פריט שאבד, ניזוק או נגנב.

 

מטרת הביקור שלכם

חל איסור על כל מסחר, מכירה או הצעה של סחורה (שנגנבה) במהלך הביקור שלכם.

חל איסור על קבלת אורחים בתשלום בחדרכם לשם פעילות מינית.

 

אחריות

בית המלון, ההנהלה ו/או עובדי המלון אינם יכולים לשאת באחריות בגין כל נזק לגוף – בין אם מדובר בנזק משמעותי או בנזק זניח – שנגרם לאורחים או לנזק שנגרם לחפצים שלהם בזמן ביקורכם באחד מן המלונות שלנו.

 

יציאות חירום

ניתן להשתמש ביציאות החירום במקרי חירום ולא כדרכי יציאה וכניסה רגילות.

 

רכוש המלון

אין לקחת רכוש השייך לבית המלון אל מחוץ לתחומי הבניין.

במקרים של השמדה מכוונת של רכוש השייך לנו, אתם עלולים לשאת בעלויות ההחלפה ו/או התיקון של רכוש זה.

 

במקרה של שריפה:

אנא שמרו על קור רוח.

פעלו בהתאם להנחיות העובדים במלון בכל עת.

אנא דווחו לדלפק הראשי על השריפה ו/או שברו את הזכוכית המפעילה את אזעקת האש.

במקרה של אזעקת אש כללית, אנא עזבו את הבניין באופן מידי.

אנא הימנעו משימוש במעליות.

 

סמים

חל איסור מוחלט על כל שימוש, צריכה, סחר, מכירה או החזקה של סמים מכל סוג (לרבות חמצן דו-חנקני ["גז צחוק"]) במהלך שהותכם במלונות שלנו.

תתבצע פנייה למשטרה ככל שלא תעמדו בדרישות המפורטות במסמך מדיניות זה.

 

מכירת אלכוהול וטבק

אנו איננו מגישים משקאות אלכוהוליים או מוכרים טבק למבקרים שטרם מלאו להם 18 שנים.

מבקרים שמלאו להם 18 שנים, אך שטרם מלאו להם 25 שנים, נדרשים להציג תעודת זהות בתוקף כאשר הם מזמינים משקאות אלכוהוליים או רוכשים מוצרי טבק.

 

נשק

חל איסור על החזקת נשק מכל סוג שהוא (לרבות נשק חם) במהלך ביקורכם בכל אחד מן המלונות שלנו.

תתבצע פנייה למשטרה ככל שלא תעמדו בדרישות המפורטות במסמך מדיניות זה.

 

הפרעות ומטרדים

אין להפריע לאורחים האחרים בכל דרך שהיא, למשל, ע"י יצירת רעש, השמעת מוזיקה רועשת, או כל התנהגות בלתי-הולמת אחרת.

 

עישון

בכל אחד מן המלונות שלנו חל איסור מוחלט על עישון במקומות סגורים, לרבות חדרי המלון. כמו כן, חל איסור על עישון דרך חלון פתוח.

ככל שלא תעמדו בדרישות המפורטות במסמך מדיניות זה, אנו נהיה רשאים להטיל עליכם קנס ו/או לדרוש מכם לשלם את עלויות הניקוי.

במקרה של אזעקת שרפה שהופעלה כתוצאה מעישון, אנו נהיה רשאים להטיל עליכם קנס ו/או לדרוש מכם לשלם את עלויות הניקוי וההחלפה ו/או העלויות הכרוכות בשירותי כיבוי האש.

 

אזעקת עשן

חל איסור מוחלט על כיסוי, הסרה או חבלה במתקני אזעקת עשן במלונות שלנו.

ככל שלא תעמדו בדרישות המפורטות במסמך מדיניות זה, אנו נהיה רשאים להטיל עליכם קנס ו/או לדרוש מכם לשלם את עלויות ההחלפה.

 

פיקוח באמצעות מצלמות (CCTV) ופרטיות

על מנת להגן על הרכוש של אורחינו ושל בתי המלון שלנו, אנו משתמשים באמצעי מעקב באמצעות מצלמות בחלק מן החדרים הנגישים לרוב לציבור, כגון הלובי במלון.

חומרי הצילום נשמרים למשך זמן קצר ונמחקים לאחר מכן, אלא אם כן התרחשה תקרית כלשהי אשר תדרוש את המשך אחסון החומרים. אנו איננו משתמשים בזיהוי תווי פנים או בכל שיטה אחרת המאפשרת זיהוי אלקטרוני של בני אדם. כמו כן, אנו כמובן לא מבצעים הקלטות שמע מכל סוג.

הנתונים שייאספו ושבהם ייעשה שימוש בקשר עם שירות זה יהיו זמינים אך ורק לחברי הצוות במלונות ליאונרדו, חברות הקבוצה שלה, וחברות קשורות אחרות ככל שהם יידרשו לנתונים אלו לצורך מילוי חובותיהם. באופן עקרוני, אף גורם אחר לא יהיה רשאי לגשת לנתונים אלו. עם זאת, ייתכן שנידרש לעתים להעביר את הנתונים לגורמים חיצוניים בהמשך לחובה סטטוטורית או קיומה של מחלוקת.

 

אם לא עמדתם בכל אחד מן הכללים, התקנות ונהלי המדיניות הנ"ל, אנו רשאים ליצור קשר עם המשטרה, וייתכן שאתם תתבקשו לפנות את חדרכם ו/או אזורים אחרים בבניין באופן מידי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות שלא להעניק כל שירות לכל אדם מכל סיבה שהיא, וזאת ללא הודעה מוקדמת ומבלי להשיב כל סכומים ששולמו (בגין הזמנות).

כל מקרה שאינו זוכה להתייחסות בכללים ותקנות אלו, הדבר יהיה נתון לשיקול דעתה של הנהלת המלון.