Room photo Leonardo Boutique Museumhotel in Amsterdam

מלונות לאנורדו בנלוקס – תנאים והגבלות של אינטרנט אלחוטי WiFi

הזינו יעד כדי להתחיל בחיפוש
21 יול'-22 יול'
1 חדר, 2 אורחים
קוד הטבה
קוד הטבה תקף
הבטחה להשוואת מחיר

בשימוש בשירות האינטרנט שלנו, הנכם מאשרים ומסכימים בזאת כי בגישה למידע ובהעברתו דרך האינטרנט גלומים סיכוני אבטחה, פרטיות וסודיות משמעותיים, בין אם החיבור מתבצע ברשת חוטית ובין אם ברשת אלחוטית. היבטי האבטחה הללו כוללים, ללא הגבלה, יירוט שידורים, אובדן נתונים, וירוסים ותוכניות אחרות העלולים להשחית את מחשבכם או להזיק לו.

אי לכך, הנכם מסכימים לכך שהבעלים ו/או הספק של רשת זו אינם אחראים בגין כל יירוט או שידור, תולעות מחשב או וירוסים, אובדן נתונים, השחתת קבצים, פריצות (hacking) או נזק למחשבכם או למכשירים אחרים הנובעים כתוצאה משידור או הורדת מידע או חומרים דרך שירות האינטרנט שניתן.

השימוש ברשת אלחוטית כפוף למגבלות הכלליות המפורטות להלן. ככל שזוהתה התנהגות חריגה, בלתי-חוקית או בלתי-מורשית, לרבות צריכת רוחב פס משמעותית, ספק הרשת שומר על הזכות לנתק לצמיתות את המכשיר הרלוונטי מן הרשת האלחוטית.

 

דוגמאות לשימוש בלתי-חוקי

לפניכם רשימה מייצגת ובלתי-ממצה של דוגמאות לשימושים בלתי-חוקיים:

 1. דואר זבל (ספאם) וחדירה לפרטיות - שליחת הודעות לנמנעים מרובים ו/או הודעות בעלות אופי מסחרי דרך האינטרנט תוך שימוש בשירות או שימוש בשירות לפעילויות המהוות חדירה לפרטיות של אדם אחר.
 2. הפרות של זכויות קניין רוחני – עיסוק בכל פעילות המפרה או השוללת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סודות מסחריים או כל זכות קניינית אחרת של צד שלישי.
 3. גישה למחשבים, חשבונות, ציוד או רשתות השייכים לצד אחר בניגוד לחוק או ללא הרשאה, או כל ניסיון לבצע חדירה / לעקוף אמצעי אבטחה של מערכת אחרת. הדבר כולל כל פעילות שניתן לבצע כצעד מקדים לניסיון חדירה למערכת, לרבות, ללא הגבלה, סריקת פורטים (port scan), סריקות מוסוות (stealth scans) או כל פעילות אחרת שמטרתה לאסוף מידע.
 4. העברת טכנולוגיה, תוכנה או חומרים אחרים בניגוד לדינים והתקנות הרלוונטיים לעניין ייצוא.
 5. הפרת בקרות ייצוא
 6. כל שימוש בשירות תוך הפרת הוראות הדינים והתקנות הרלוונטיים, לרבות, ללא הגבלה, פרסום, שידור, או כל העברה אחרת של הונאות פונזי, תוכניות פירמידה, חיוב הונאתי של כרטיסי אשראי, תוכנות פירטיות, או הצגת הצעות הונאתיות לרכישה או למכירה של מוצרים, פריטים או שירותים.
 7. הצגת איומים;
 8. הפצת חומרים פורנוגרפיים בקרב קטינים;
 9. ופורנוגרפיית ילדים.

 

דוגמאות לשימוש בלתי-מקובל

לפניכם רשימה מייצגת ובלתי-ממצה של דוגמאות לשימושים בלתי-מקובלים:

 1. פעילות הצורכת רוחב פס משמעותי, כגון העברות קבצים גדולות ושיתוף קבצי מדיה דרך תוכנות "עמית-לעמית" (peer-to-peer, לדוג': תוכנות טורנט).
 2. התבטאויות או חומרים בעלי אופי מגונה או פסול.
 3. לשון הרע ושפה פוגענית
 4. השימוש בשירות לצורך שידור, פרסום, העלאה או הצגה בכל דרך אחרת של תכנים המהווים הוצאת דיבה או הטרדה, או תכנים פוגעניים או מאיימים המעודדים גרימת נזק לגוף ולרכוש או הטרדה.
 5. זיוף או ייצוג כוזב של כותרות להודעות, באופן חלקי או מלא, לצורך הסוואת זהות הכותב המקורי של ההודעה.
 6. סיוע להפרת תנאים אלו
 7. פריצה
 8. הפצת וירוסים באינטרנט, סוסים טרויאנים או פעילויות פוגעניות אחרות.
 9. הפצת מידע בדבר יצירת וירוסים אינטרנטיים ושליחתם, וכן תולעות, סוסים טרויאנים, מתקפות פינג (pinging), הצפה (flooding), הפגזות דואר (mail-bombing - שליחה של מספר מיילים רב כדי להציף את השרת), או מניעת שירות (DDoS). כמו כן, פעילויות המפריעות לשימוש בצומת או כל רשת, מערכת, שירות או ציוד אחרים, או המפריעות ליכולתם של אחרים להשתמש בהם.
 10. פרסום, שידור או העברה בכל דרך אחרת של מוצר תוכנה, מוצר או שירות המיועדים להפרת תנאי שימוש אלו, הכוללים תמיכה באמצעים להפצת ספאם, מתקפות פינג, הצפה, פצצות-דואר, מניעת שירות ותוכנות פירטיות.
 11. מכירה, העברה, או השכרה של שירותים ללקוחות או צדדים שלישיים אחרים, בין אם במישרין או במסגרת שירות או מוצר שנועד למטרות קמעונאיות.
 12. חיפוש מידע על סיסמאות או נתונים השייכים למשתמש אחר.
 13. יצירת עותקים בלתי-מורשים של תוכנות מחשב קנייניות, או הצעת עותקים בלתי-מורשים של תוכנות קנייניות לאחרים.
 14. יירוט הודעות, קבצים או התכתבויות במסגרת העברתם ע"ג רשת נתונים או בחינת תוכנם.